Politica de Confidentialitate

În momentul în care intrăm în contact, automat datele dumneavoastră sunt transmise către noi. Drept mulțumire pentru interesul față de compania și produsele noastre, Bella Bike dorește să își arate aprecierea asigurându-vă că vă va prelucra datele în cel mai onest mod posibil, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”). 

Astfel, suntem aici pentru a te informa despre modul în care datele tale personale sunt prelucrate de bellabike.ro, prin această Politică de confidențialitate, care e scopul acestui proces și ce facem cu ele. Relația cu clientul este prioritară pentru noi, așa că ne dorim să știi că luăm în serios confidențialitatea ta.

Cine suntem?

Bella Bike este denumirea comercială a SC BELLA BIKE IMPEX SRL, persoană juridică cu sediul în Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 50, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr.  J12/1775/2007, RO21571182, fiind operatorul datelor tale și care îți furnizează prin intermediul bellabike.ro produse din categoriile: biciclete, piese pentru biciclete, accesorii pentru biciclete, echipamente pentru cicliști, fitness și transport alternativ. 

Ne puteti gasi la:

Adresă: Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 50

Nr. telefon: 0723.547.988

E-mail: info@bellabike.ro

Ce sunt datele personale? 

Datele personale se referă la toate datele și informațiile pe care ni le furnizați, precum nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, dar și date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul și preferinţele. Aceste informații ne ajută să vă identificăm și se circumscriu astfel noțiunii de date personale, însă bellabike.ro nu deține o bază de date care stochează pe termen lung aceste informații. 

Cu privire la datele personale ale minorilor, menționăm că BELLA BIKE nu permite prelucrarea datelor personale ale clienţilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Termenul de „prelucrare” se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, structurarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Care e scopul colectarii datelor?

Scopurile generale colectării datelor sunt:

 • informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind evoluția si starea comenzilor;
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite;
 • de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor;

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

Dacă sunteți doar vizitator al site-ului, BELLA BIKE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de BELLA BIKE, prin intermediul Site-ului
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră pe site

Angajamentul nostru

bellabike.ro își asumă angajamentul de a prelucra datele vizitatorilor/clienților în mod onest, legal și transpartent. In limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi. 

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Măsurile noastre de securitate au fost implementate cu atenție pentru ca informațiile clienților/vizitatorilor să fie cât mai bine protejate. Cu toate acestea, admitem că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Consimtamantul si drepturile vizitarorului/clientului

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul plasării comenzii. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 1. dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dumneavoastră
 2. dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal
 3. dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BELLA BIKE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

4.   dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

a. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

5.   dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către BELLA BIKE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege

6.   dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

a. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al BELLA BIKE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care BELLA BIKE  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

b. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, în cazul în care datele care o vizează sunt prelucrate în scop de marketing direct

7. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

8. dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura că ești titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop îți putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta. Corespondența pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și a răspunsurilor privind drepturile tale.

În plus acestor opțiuni, GDPR îți oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos:

Dreptul de a fi informat. Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele tale sunt incluse și în această Politică.

Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

Cat timp stocam datele?

Ca principiu, BELLA BIKE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care îi revin BELLA BIKE.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, BELLA BIKE va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

Retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BELLA BIKE poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină BELLA BIKE în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către BELLA BIKE prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transmiterea datelor catre autoritati si institutii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele dintre datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor, prevenirea spălării banilor, depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: comenzi@bellabike.ro.